• 90+4'
  Круглов
 • 90+3'
  О'Нилл
 • 90+3'
  Сааг
 • 90+2'
  Хитли
 • 88'
  Митчелл
 • 87'
  Лайтинен
 • 87'
  Лайтинен
 • 85'
  О'Флинн (выходит) - Д. Оуэнс (уходит).
 • 85'
  Сааг (выходит) - Теэвер (уходит).
 • 84'
  Карвилл
 • 84'
  О'Нилл
 • 84'
  Круглов
 • 83'
  Рахманов
 • 81'
  Ряхн
 • 81'
  Ряхн
 • 79'
  Лутс
 • 78'
  Форсайт
 • 76'
  Форсайт (выходит) - Кэдделл (уходит).
 • 74'
  Д. Оуэнс
 • 73'
  Хитли
 • 71'
  Пеха
 • 70'
  Хитли
 • 69'
  Пиккер
 • 69'
  Хитли
 • 68'
  Коутс
 • 68'
  Ряхн
 • 65'
  Пиккер
 • 65'
  Карвилл
 • 64'
  Пикк
 • 64'
  Пикк
 • 61'
  Антонов (выходит) - Марин (уходит).
 • 61'
  Д. Оуэнс
 • 60'
  Пиккер
 • 60'
  Б. Бернс
 • 54'
  Карвилл
 • 53'
  Круглов
 • 52'
  Б. Бернс
 • 51'
  Хитли
 • 47'
  Эльхуссьени
 • 46'
  Р. Кларк
 • 46'
  Хитли
 • 46'
  Пеха
 • 46'
 • 45+1'
  Пиккер
 • 45+1'
  Коутс
 • 45+1'
  Коутс
 • 45'
  Пикк
 • 40'
  Д. Оуэнс
 • 40'
  Д. Оуэнс
 • 39'
  Р. Кларк
 • 38'
  Лутс
 • 36'
  Р. Кларк
 • 35'
  Круглов
 • 32'
  Р. Кларк
 • 30'
  Макклин
 • 29'
  Митчелл
 • 28'
  Д. Оуэнс
 • 28'
  Хитли
 • 28'
  Лайтинен
 • 26'
  Кэдделл
 • 25'
  Робинсон
 • 25'
  Пикк
 • 24'
  Хитли
 • 21'
  Карвилл
 • 21'
  Пикк
 • 19'
  Лутс
 • 19'
  Эльхуссьени
 • 19'
  Круглов
 • 18'
  Кэдделл
 • 18'
  Кэдделл
 • 16'
  Хитли
 • 12'
  Лутс
 • 12'
  Теэвер
 • 10'
  Хитли
 • 10'
  Рахманов
 • 9'
  Хитли
 • 9'
  Кэдделл
 • 8'
  Пиккер
 • 8'
  Митчелл
 • 8'
  Р. Кларк
 • 8'
  Б. Бернс
 • 4'
  Эльхуссьени
 • 3'
  Лутс
 • 3'
  Р. Кларк
 • 2'
  Р. Кларк
 • 2'
  Р. Кларк
 • 1'
  Р. Кларк
 • 1'