Мини Эстади

Мини Эстади, Сан-Жоан-Деспи

Юстина Лавреновайте, Рефери

Рефери

Юстина Лавреновайте (LTU)

Помощники рефери

Вайва Скипитене (LTU)

Ирина Поздеева (LTU)

Четвертый судья

Юргита Мачикуните (LTU)