Шпортни центер

Шпортни центер, Дравоград

Раса Иманалиева, Рефери

Рефери

Раса Иманалиева (LTU)

Помощники рефери

Иева Раманаускиене (LTU)

Ирина Поздеева (LTU)

Четвертый судья

Юргита Мачикуните (LTU)